EnglishVietnamese
  • 88 m2
  • 2 Bedroom
  • 2 Bathroom
  • 4

Mô tả

  • Giá thuê đã giảm 50% so với giá gốc tại căn hộ
  • Phí dịch vụ: 12,000đ/m²
  • Giá đã bao gồm VAT

Thời hạn đang cho thuê: 29/06/2023 đến 28/12/2023

Đánh giá