EnglishVietnamese
  • 110 m2
  • Bedroom
  • Bathroom
  • 4

Mô tả

  • Giá thuê đã giảm 50% so với giá gốc tại căn hộ
  • Phí dịch vụ: 12,000đ/m²
  • Giá đã bao gồm VAT

Đánh giá